Hút mùi Icon

."".

."".

.""".

.""".

Dễ dàng tẩy sạch dầu mỡ bám trên máy hút mùi

Dễ dàng tẩy sạch dầu mỡ bám trên máy hút mùi

Hút mùi Faster có khả năng loại bỏ, khử mùi dầu mỡ và tránh mùi mốc

Hút mùi Faster có khả năng loại bỏ, khử mùi dầu mỡ và tránh mùi mốc